A központi felvételi írásbelik megtekintésének ideje: 2022. január 28-a, péntek, 8.00-16.00. A vizsgázó és szülője, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, az értékelés kapcsán észrevételt tehet. Az észrevételt, az iskola igazgatójának címezve, az iskola titkárságán lehet benyújtani 2022. január 31-én, hétfőn, 16 óráig.