Fenntartó

A halásztelki református gyülekezet rövid története
Oktatási központ

Bocskai István Református Oktatási Központ
A Halásztelki Református Egyházközség élete csak pár évtizedre nyúlik vissza. Református istentiszteletek már a harmincas évekbeli Hermina-telepen is voltak (akkor Halásztelek még ezen a néven Tököl része volt), eleinte az elemi iskola épületében és magánházaknál, ekkor még a Szigetszentmiklós Egyházközség szórványaként, majd 1940-től Szigethalommal és Tököllel alkotott egy gyülekezetet. A gyülekezet növekedésével 1955-ben névlegesen lakóházat, ténylegesen pedig imaházat építettek a hívek kétkezi munkájukkal, melyhez később egy harangláb is készült. A gyülekezet ezt a templomot is „kinőtte”, így szükség volt egy nagyobb épületre. Az új templom építésére szánt telek az önkormányzat döntése – voltaképpen adománya – alapján egyszerű ingatlancserével jutott a gyülekezet tulajdonába, a régi imaházat pedig a görög katolikus hívek kapták meg jelképes áron.

A Nagy Béla tervei alapján épülő templom alapkő letételére 1993. augusztus 20-án került sor, és 1995. augusztus 19-én tartották benne az első istentiszteletet. Ezen a napon a régi és az új templom között a hívek gyalog tették meg az utolsó, illetve első utat. A templom felépültével, 1995-től a Szigethalmi Egyházközség önállósult, a halásztelki és tököli egyházrész társegyházközséggé szerveződött.

Az építés kezdetekor hatvannégy önként jelentkező vállalta a tököli repülőtér épületeinek a bontását és a téglák tisztítását egy egész nyáron át, így ingyen építőanyaghoz is jutottak. Az építkezés évei alatt pedig felsorolni sem lehet, mennyien mekkora összeggel és hány óra ingyen vagy fél áron végzett kétkezi munkával járultak hozzá a templom felépítéséhez. Néhány család különösen sokat segített, de szinte az egész település megmozdult. 1996-ban a torony befedésére és a régi harang felhelyezésére került sor, ekkor került fel a helyi vállalkozók által készített vörösréz csillag is a torony tetejére. A következő évben pedig elkészült a külső festés is. 2002-ben a toronyórák és a Hollandiában öntött nagyharang is a helyükre kerültek.

2012-ben a halásztelki és tököli egyházrészek önállósultak, így a Halásztelken és Lakihegyen élő hívekből a Halásztelki Református Egyházközség anyaegyházközséggé vált.
Mai arculatával – öt intézmény összevonásával – jött létre a Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium [OM 032614]. Jogelődjét még 1971-ben alapította Pest megye, s 1991-ben önkormányzati, majd 1999-ben egyházi fenntartásba került. A középiskola a Bocskai-féle szabadságharc első csatájának 400. évfordulóján, 2004. október 15-én vette fel Bocskai István nevét (Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium). 2012-ben megváltozott az intézmény elnevezése, ugyanakkor az iskola tagintézményévé vált a következő négy intézmény:

Bocskai István Református Általános Iskola (2004-ben alapította a helyi református egyházközség);
Lámpás Református Óvoda (2006-ban alapította helyi református egyházközség);
Beleznay János Református Általános Iskola (a Bugyi Református Egyházközség 1995-ben alapította, majd 2010-2012. között a Bocskai István Református Általános Iskola tagintézményeként működött);
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti Szakközépiskola és Ének – Zenei Gimnázium (a B&G. Zeneművészeti Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2001-ben alapította, így 2001-2012. között magánfenntartásban működött s átvételére jogutódlás nélkül került sor).

Többen feltehetik a kérdést, hogy mit jelent intézményünk elnevezésében az „oktatási központ” kifejezés. A Bocskai nem csupán köznevelési intézményként fejti ki tevékenységét, hanem felnőttképzési intézmény, valamint akkreditált nyelvvizsgahely, ECDL vizsgaközpont és CISCO Akadémia. Ezt a többrétű oktatási tevékenységet hűen fejezi ki az „oktatási központ” kifejezés. Intézményünk hivatalos honlapja tükrözni kívánja azt a szerkezetet, melyben jelenleg az oktatási központ működik. Elérhető ugyanakkor honlapunkról a fenntartó Halásztelki Református Egyházközség, valamint az intézmény munkáját támogató Halásztelki Bocskai István Kulturális Egyesület honlapja is.

A keresztyén értékrend alapján nevelő közös igazgatású többcélú köznevelési intézményünk küldetése és identitása a megfelelő linkre kattintva olvasható.