Igazgató

Kovács Zalán László
e-mail:igazgato@egressybenikonzi.hu

Igazgatóhelyettesek

Barta Dóra
e-mail:zeneiskola@egressybenikonzi.hu
Zeneiskolai igazgatóhelyettes

Kolláth Enikő
e-mail:kozismeret@egressybenikonzi.hu
Közismereti igazgatóhelyettes

Iskolalelkész

Nyeső Ágnes Iskolalelkész

Tanáraink

Közismeret

Akkordikus tanszak

Billentyűs tanszak

Fafúvós tanszak

Hangszer- készítő és javító

Ének, korrepetíció tanszak

Elméleti tárgyak tanszaka

Húros, ütős tanszak

Jazz tanszak

Népzene tanszak

Rézfúvós tanszak

Szín- és táncművészeti tanszak