A hangkultúra mint fogalom, magában foglalja hangszereink és hangunk megszólalását, zenei hangszerkészleteinket valamint az akusztikai teret, ahol ez történik, ahol a mindenkori hangzás-ideál megvalósulását, a teremtett világ szépségének szeretetét szolgáljuk. A hangrögzítés és -közvetítés felfedezése óta újabb és újabb technikák segítségével segítjük a hangkultúra minél szélesebb körben történő kiteljesedését, valósítjuk meg Kodály gondolatát: „Legyen a zene mindenkié!”

A hangultúra szakirány ezeknek a technikáknak az értő, művészi felhasználására, kreatív kiaknázására készít fel. Képzésünk a zenét a technika, a technikát a zene oldaláról közelíti: a 9-12. évfolyamokon megismerkedünk a hang és hallásunk tulajdonságaival, a különféle hangterek és hangszerek működésével, akusztikájával, a hangrögzítés, közvetítés és hangosítás eszközeivel – az elektronikai alapokat is elsajátítjuk a kezelésükhöz szükséges szinten.
Stúdiótechnikai gyakorlataink során kipróbálunk számtalan mikrofonozási technikát, megismerkedünk különféle effektekkel, a vágás és utómunka lehetőségeivel. Megismerjük a különféle térhatású eljárások lehetőségeit, a zenei mozgóképkultúra állomásait.
Hogy mindezeket a technikákat a zene szolgálatába állíthassuk, zenei alapokat is tanulunk: szolfézs, zeneelmélet, partitúra-olvasás, zongora, kórus…
Hangfelvételi műelemzés órákon képezzük-fejlesztjük hallásunkat, megtanuljuk a hangfelvételek értő, elemző értékelését, hogy objektív ítéletet hozhassunk egy-egy hangfelvételről vagy hangeseményről.

Az érettségit követő 13. évfolyamon a műsorszóró és közvetítő, valamint hangrögzítő rendszerek mellett a stúdió- és teremakusztikai tervezés, kiadványok és médiatermékek készítésének elméletét és gyakorlatát sajátítjuk el, felkészülünk a szakmai vizsgára.

A képzés felkészít hangversenyek, előadások és műsorok, médiatermékek művészi szintű felvételére, közvetítésére, utómunkálatainak elvégzésére és megalapozza a hangmester, hangmérnök, zenei rendező, akusztikus tervezőmérnök, stb. szakokon folytatandó felsőfokú tanulmányokat.

Iskolánk kitűnő adottságokkal rendelkezik a hangkultúra, a hangművészet oktatása terén: heti rendszerességgel tartunk hangversenyeket, rendszeresen szervezünk találkozókat, fesztiválokat, versenyeket nemcsak iskolánk diákjai és tanárai, de meghívott előadóművészek részvételével, melyek felvétele és utómunkálatai, a klasszikus, a jazz- és népzene mellett dráma szakos diákjainkkal való munka egyedülálló, széleskörű gyakorlati tapasztalati lehetőséget jelent!

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY  

JELENTKEZÉSI LAPOK

TANÁRAINK